สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 10 ราย ระยะเวลา 1 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข click
สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 10 ราย ระยะเวลา 1 ปี click