สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 5 ราย ระยะเวลา 1 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 5 ราย click
ข้อกำหนดและเงื่อนไข click