สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้าบริหารจัดการบ้านพักแค้มป์ปิ้ง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศเบ้านพักแค้มป์ปิ้ง click
เอกสารประกาศเชิญชวน click
TOR แค้มป์ปิ้ง click
ราคากลาง click