สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการเข้าบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศสวนน้ำ click
เอกสารประกาศเชิญชวน click
TOR สวนน้ำ click
ราคากลาง click