สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 1 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
TOR ล็อตเตอรี่ click
ประกาศ click
ราคากลาง click
เอกสารประกาศเชิญชวน click