สวนสัตว์ขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๕๐-๖๐๒๙ กรุงเทพมหานคร เลขครุภัณฑ์ สขก.พ.๒-๑๓/๖๒ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๕๐-๖๐๒๙ กรุงเทพมหานคร เลขครุภัณฑ์ สขก.พ.๒-๑๓/๖๒ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง click