สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาดำเนินกิจการ จำนวน 5 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาดำเนินงานเชิงธุรกิจ จำนวน 5 ราย ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี click