สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาเข้ามาบริหารจัดการบ้านพักแคมป์ปิ้ง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการบ้านพักแคมป์ปิ้ง ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี click