สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้เข้ามาบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี click