สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร สวนสัตว์ขอนแก่น เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารสวนสัตว์ขอนแก่นเนื่องในโอกาสเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี 2567 หรือ ปีใหม่ไทย ณ ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น โดยมี นางทิติยา เส่งมูล ผู้ช่วยอำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานและลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น รดน้ำขอพรจาก นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น สำหรับพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารในครั้งนี้ ได้ดำเนินการอัญเชิญพระพุทธรูปประจำฝ่ายอำนวยการมาสรงน้ำพระขอพร พร้อมเพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่น ได้พบปะกัน และ ร่วมใจรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงานให้คงอยู่สืบต่อไป