สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 โดยนางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น มอบหมายให้ นายอัศม์ ประภัสสร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2567 โดยมี นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่นให้การต้อนรับ

ซึ่งการทำบุญสำนักงานฯ ประจำปี 2567 ดังกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคล แด่ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด และเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์