สวนสัตว์ขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สวนสัตว์ขอนแก่น จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมฯ จึงได้รับเกียรติจาก นายอนุกูล มหานาม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้
ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดให้พนักงาน ลูกจ้าง สวนสัตว์ขอนแก่น เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อให้ความรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สามารเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัย มีความสามารถในการกู้ชีพขั้นพื้นฐานโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยตามหลักวิชาการ