สวนสัตว์ขอนแก่น มอบซาซิมิปลาทูสดให้เหล่าสมาชิกเต่าน้ำ ร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องใน “วันเต่าโลก (World Turtle Day)”

สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าให้เหล่าสมาชิกเต่าน้ำ พร้อมเชิญชวน นทท. ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกและอนุรักษ์เต่าบกและเต่าทะเล เนื่องใน "วันเต่าโลก (World Turtle Day)” เนื่องในวันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น "วันเต่าโลก (World Turtle Day)” โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์เต่าบก เต่าน้ำจืด และเต่าทะเลที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่สามารถมีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันกลับมีจำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนี้ทางสวนสัตว์ขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญใน "วันเต่าโลก” (World Turtle Day)” จึงได้มอบหมายพนักงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น จัดกิจกรรมให้กับเหล่าสมาชิกครอบครัวเต่าน้ำจืด ได้แก่ เต่าแก้มแดง, เต่าหวาย, เต่าบึงหัวเหลือง, เต่าหับ และ เต่าใบไม้ โดยได้มีการจัดเตรียมปลาทูสดแช่ไว้บนแพน้ำแข็ง เพื่อจัดทำเป็นเซตซาซิมิปลาทูสดมอบให้บรรดาเต่าน้ำ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังถือว่าเป็นกิจกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่า เพื่อให้พวกเขานั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่สม่ำเสมอและยังสามารถสร้างความแปลกใหม่กับพวกเขาได้อีกด้วย

     นางทิพาวดี กิตติคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น กล่าวว่า เต่า  คือ สัตว์จำพวกหนึ่งในอันดับ Testudines จัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลือดเย็น ในชั้นสัตว์เลื้อยคลาน เป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาแล้วกว่า 200 ล้านปี ซึ่งเต่านั้นถือเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนมากที่สุดชนิดหนึ่ง โดยเต่าจะมีกระดูกที่แข็งคลุมบริเวณหลังที่เรียกว่า "กระดอง” ซึ่งประกอบด้วยแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะสามารถหดหัว ขา และหางเข้าในกระดองเพื่อป้องกันตัวได้ แต่เต่าบางชนิดก็ไม่อาจจะทำได้ เต่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีฟัน แต่มีริมฝีปากที่แข็งแรงและคม ใช้ขบกัดอาหารแทนฟัน  เนื่องใน "วันเต่าโลก (World Turtle Day)” ประจำปี 2567 นี้ สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกและอนุรักษ์ เต่าบก เต่าน้ำจืด และ เต่าทะเล ผ่านการอนุรักษ์ดูแลระบบนิเวศตามธรรมชาติและแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์รักษ์เต่าอย่างถูกวิธี ซึ่งเต่าบก จะว่ายน้ำไม่เป็น ถ้าปล่อยลงน้ำจะจม เนื่องจากกระดองเต่ามีน้ำหนักมาก และเต่าน้ำจืด ว่ายน้ำได้แต่ต้องการพื้นดินไว้พักในการว่ายน้ำด้วย ส่วนเต่าทะเล อาศัยอยู่ในทะเล ยกเว้นตอนวางไข่ จะขึ้นมาวางไข่บนบก ทุกครั้งก่อนปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ

     นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เยี่ยมชมพร้อมศึกษาพฤติกรรมตามธรรมชาติของเต่าบกและเต่าน้ำนานาชนิดหลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น เต่าอัลดาบรา, เต่าซูคาต้า, เต่าเทียน, เต่าแก้มแดง, เต่าหวาย, เต่าบึงหัวเหลือง, เต่าหับ และ เต่าใบไม้ ณ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ไม่เว้นแม้แต่วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

"เกร็ดความรู้สำหรับวิธีการแยกประเภทเต่าบกและเต่าน้ำก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยสามารถสังเกตได้ที่บริเวณเท้าของเขา โดยเต่าบกจะมีลักษณะเท้าที่ชัดเจนกว่าเต่าน้ำ บริเวณเท้าจะไม่มีพังผืด เท้ากลม เล็บหนา ขามีเกล็ดแข็ง เพื่อใช้ในการเดินและหาอาหารตามบนพื้นดินเพียงเท่านั้น ซึ่งจะแตกต่างจากเต่าน้ำที่บริเวณเท้าจะมีพังผืดเชื่อมกันระหว่างนิ้ว เท้าแบน เล็บขนาดเล็ก ขาไม่มีเกล็ด เพื่อใช้ในการว่ายน้ำและหาอาหารตามธรรมชาติ”