ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

06/02/2023 0001/2566
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0434 - นักวิทยาศาสตร์สวนสัตว์ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ ระดับ : 3(3-6)
คุณวุฒิ : วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
02/02/2023 0002/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 28 - ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่า ม.3 อัตตราเงินเดือน : วันละ 336 บาท
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
02/02/2023 0001/2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
-  ตำแหน่ง : 1480 - นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
ฝ่าย : งานสุขภาพสัตว์ ระดับ : 4 (4-6)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 18900
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
01/02/2023 0008/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ที่ 06/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อสส. สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ม.6/ประกาศนียบัตรวิชาชีพอัตตราเงินเดือน : 9,310
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
16/01/2023 0004/2566
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ที่ 03/2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อสส. สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : อัตตราเงินเดือน :
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
06/01/2023 0003/2566
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม (ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ 3 (3-6) )
-  ตำแหน่ง : 98 - วิศวกรออกแบบ 3 (3-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1. การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2. สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง autocad / Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
1ตำแหน่ง
30/12/2022 0015/2565
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรฯที่ 39/2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนประโครงการศูนย์การจัดการฯ สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 18 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : 12,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
06/12/2022 0179/2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : 2 - รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสังกัด : องค์การสวนสัตว์สิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : 10
คุณวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : ไม่น้อยกว่า 25,540 บาท
ประสบการณ์ :
มีความรู้ความสามารถอย่างเด่นชัดด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ-กฎหมาย ด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานองค์กรภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
1ตำแหน่ง