• ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 14/05/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR ชุดเอกซเรย์พร้อมแผ่นแปลงสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 09/04/2024

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 (พืชอาหารสัตว์) ครั้งที่ 2 14/03/2023

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 09/12/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 18/11/2022

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 03/10/2022

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 26/09/2022

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 02/09/2022

 • ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 02/09/2022

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 26/08/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 24/12/2021

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 18/08/2021

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่าง ๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น-1 18/08/2021

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 18/08/2021

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น-1 18/08/2021