• ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 08/09/2022

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 02/09/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานก่อสร้างส่วนจัดแสดงโคอาล่า ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงถนนและทางเดินชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดวื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๖ งานปรับปรุงส่วนจัดแสดงอาณาจักรลิงใหญ่ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 19/08/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมาณ 2565 30/12/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 18/11/2021

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 26/10/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาวื้อเครื่องเลเซอร์รักษาแผลสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง 13/09/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวน้ำภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 25/08/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลสัตว์และอาคารประกอบต่างๆ ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 25/08/2021

 • ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 29/01/2021

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๕ ประเภท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 28/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการและการท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 16/12/2020

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนจัดแสดงเพนกวิน ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ 30/11/2020